barnterapisodra © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Aktuellt»

 

Medlemsarrangemang om samspelet mellan barn, förälder och terapeut den 1 feb 2019

 

Läs mer om anmälan under fliken under aktuellt.

 

Styrelsemedlemmar 2016:

ordförande


Börje Palmberg             borjepalmberg@yahoo.se

vice ordförande


Karin Modigh        

kassör


Ulrika Hult                psykolog@ulrikahult.se

övriga:

Lars Bask


Eva Hansen   (vice kassör)   

                              

Ylva Kjerstadius (sekreterare)


Lena Wrigstad
websideansvarig                       info@barnterapisodra.se

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults.